Help

Zakelijk Helpcentrum (57)
34. Wat zijn instellingen voor delen?
Bij opname in een zakelijk account krijgt elke gebruiker bepaalde machtigingen (instellingen) voor delen. De basisinstellingen voor delen zijn afkomstig uit het gedeelte Account van uw zakelijke account. Dat zijn de zogenaamde Admin Share-instellingen. Ze bepalen of de accountgebruikers Externe Shares accepteren, External Sharing en Company Sharing kunnen uitvoeren. Ongeacht de manier waarop deze zijn ingesteld, kunnen de accounteigenaar en de gebruiker met accountbeheerrechten de deelrechten van elke gebruiker afzonderlijk wijzigen door erop te klikken en hun eigen instellingen voor delen te wijzigen. Open hiervoor het gedeelte Gebruikers van uw account en zoek een gebruiker. Klik erop en een scherm Gebruikersbeheer wordt geopend. In het gedeelte Instellingen voor delen gebruikers krijgt u drie lijsten met instellingen die u kunt wijzigen, zodat deze aan uw behoeften voldoen.