Помощ

Помощ за pCloud Business (57)
34. Какво представляват настройките за споделяне?
Когато се присъедини към бизнес акаунт, всеки потребител получава определени права за споделяне (настройки). Основните настройки за споделяне се правят от раздел Акаунт във вашия бизнес акаунт. Това са така наречените Администраторски настройки за споделяне. Те определят дали потребителите на акаунта могат да извършват Приемане на външно споделяне, Споделяне извън компанията и Споделяне в компанията. Независимо от начина, по който са зададени, собственикът на акаунта и потребителят, който има права за Управление на акаунт, могат допълнително да променят правата за споделяне за всеки потребител индивидуално, като изберат потребител и променят неговите настройки за споделяне. За да направите това, отворете раздел Потребители във вашия бизнес акаунт и изберете потребител. Ще се отвори нов прозорец Управление на потребители. В подраздел Настройки за споделяне на потребител имате три полета с настройки, които можете да променяте, така че да съответстват напълно на вашите нужди.