Help

Zakelijk Helpcentrum (57)
44. Wat gebeurt er als de instellingen voor delen worden gewijzigd?
Wanneer instellingen voor delen worden gewijzigd, zijn de wijzigingen alleen van toepassing op shares die na de wijziging zijn aangebracht.