Помощ

Помощ за pCloud Business (57)
44. Какво се случва, когато настройките за споделяне се променят?
Когато настройките за споделяне се коригират, промените важат само за споделянията, направени след извършената промяна.