Помощ

Общи въпроси (83)
29. Какво се случва, когато премина към по-висок план преди датата за фактуриране?
Обособени са два случая:

Случай 1: Когато плановете имат еднаква честота на фактуриране:

Ако сте абонирани към pCloud Премиум на месечна база и решите да преминете към pCloud Премиум Плюс, датата на фактуриране няма да се промени. С цел избягването на допълнителни такси, пропорционално ще ви бъде таксувана сума, която покрива разликата до края на месеца.

Случай 2: Когато плановете са с различна честота на фактуриране

Ако сте се абонирали за pCloud Премиум на месечна база и решите да преминете към pCloud Премиум Плюс годишно, датата на фактуриране ще бъде датата на промяна на плана. С цел избягването на допълнителни такси, пропорционално ще ви бъде таксувана сума, която покрива разликата до края на месеца.