Помощ

Общи въпроси (83)
77. Мога ли да работя съвместно с други в споделени папки, ако те се съхраняват в регион, различен от моя?

Това не е възможно. Опцията за споделяне на папки е възможна ако потребителите се намират в един и същи регион за съхранение на данните.

Ако все пак искате да споделите папка с хора, които са избрали да съхраняват файловете и данните си в регион, различен от Вашия, може да споделите линк и да включите настройката "Качване". Това ще позволи на pCloud потребител с достъп до линка да качва файлове в тази папка. Качените файлове ще се появят и в линка.

  • Отворете my.pCloud и изберете папка
  • Изберете опцията "Сподели > Сподели линк"
  • Включете настройката "Качване
  • Изберете дали бихте искали всеки pCloud потребител с достъп до линка да може да качва, или само тези, които Вие ограничите.
  • Запазете промените и споделете линка