Помощ

Общи въпроси (83)
9. Какво е pCloud?

pCloud е Вашето лично пространство за съхранение на файлове и папки. Има ясен и опростен интерфейс, насочен изцяло към потребителите. Софтуерът е достъпен за всички устройства и платформи: iOS и Android устройства, Mac, Windows и Linux. Инсталирането на pCloud на компютъра (чрез десктоп приложението pCloud Drive) създава защитен виртуален диск, който впредоставя допълнително място за съхранениe на файлове. Всяка промяна, която извършвате в pCloud, се отразява мигновено на вашия компютър, телефон или таблет. Всичките ви устройства се синхронизират на момента, което ви дава директен достъп до променените файлове.