Помощ

Общи въпроси (83)
30. Какво се случва, когато премина към по-нисък план преди датата за фактуриране?
Ако решите да понижите абонамента си, оставащата сума ще бъде причислена към платежния ви баланс. Вноската ви за следващия месец ще бъде преизчислена пропорционално за следващата дата на фактуриране. Да речем, че сте pCloud Премиум Плюс потребител и решите да промените абонамента си към pCloud Премиум преди датата ви на фактуриране. В такъв случай надплатената сума ще бъде приспадната от платежния ви баланс за следващата вноска.