Помощ

Общи въпроси (83)
83. Как да проверя текущото системно състояние на pCloud?

Докато pCloud се стреми към 100% непрекъсната работа, може да възникнат случайни прекъсвания. Може да намериш информация за текущото състояние на pCloud продуктите от service status page.