Помощ

Общи въпроси (83)
56. Какво представлява Публичната папка?
Публичната папка е специална папка във файловата структура на вашия pCloud акаунт, която Ви позволява да създавате Директни линкове към файлове и папките вътре. Тя работи като файлов сървър за статично съдържание,без нуждата от стартиране на файлов сървър на компютъра.

Публичната папка не е активирана по поздразбиране. Нужно е да я създадете от подраздела Public, който се намира в раздел Файлове в лявото меню. Като Премиум функционалност, Публичната папка е включена във всички Премиум и Бизнес планове.

Как работи Публичната папка?

Всеки файл и папка, поставени в Публичната папка имат собствен Директен линк.
 • Директен линк към папка визуализира съдържанието в индексирана директория по подразбиране, освен ако в папката не присъства HTML-форматиран текстови файл (вижте абзац 'Визуализиране на статични HTML страници' по долу).
 • Директен линк към файл задейства сваляне или визуализация на файла в браузъра според формата. (вижте абзац 'Директни линкове към файлове' по долу).
За да създадете Директен линк, изберете опцията Сподели и след това Получи линк за всеки файл или папка в Публичната папка. Линкът ще бъде копиран в клипборда.

За какво мога да използвам Публичната папка?

 • Визуализиране на статични HTML страници
 • За да използвате pCloud като решение за визуализиране на ваш статичен уебсайт, просто поставете HTML-форматирани текстови файлове и свързани графики в Публичната папка (или в подпапка). Изберете опцията Сподели и Копирай линк в главната директория, където се намират ресурсите на сайта. Това ще копира URL адресът в клипборда и ще можете да го визуализирате.

  По желание, може да добавите собствена Error 404 HTML страница към статичния сайт. В противен случай, по подразбиране ще бъде визуализирана страницата Error 404 на pCloud, когато определено съдържание е недостъпно.

 • Вграждайте изображения
 • За да се улесни вграждането на изображения, когато изберете опцията Сподели за изображение в Публичната папка, освен възможността Получи линк, ще се появи допълнителна опция Вгради. Тя ще копира Директния линк към изображението в клипборда заедно с код за вграждане. По този начин директно ще можете да поставите кода към съществуващ код, форум и т.н.

 • Директни линкове към файлове
 • Може да копирате Директни линкове за всеки файл или папка в Публичната папка. Директен линк към файл, спрямо формата, активира сваляне или визуализация в браузъра. Например, повечето уеб браузъри поддържат визуализирането на PDF съдържание, така че когато използвате директен линк за PDF файл, той ще бъде визуализиран. Друг тип файлове, като архиви, ще бъдат автоматично свалени.

  Може да създадете Директен линк към папка, включително и към самата Публична папка. При използване на линка, ще бъде отворена публична директория с цялостното съдържание на папката.

Как да спра Директен линк?

След като всеки файл в Публичната папка получава собствен Директен линк, за да го спрете само е нужно да премахнете конкретния файл от Публичната папка. Ако искате да спрете Публичната папка изцяло, отидете в подраздел Public и натиснете Деактивирай. Това ще спре мигновено всички Директни линкове и Публичната папка ще стане обикновена.

Внимание:

Всеки файл поставен в Публичната папка получава собствен URL и става публичен. Бъдете внимателни със съдържанието, което добавяте в Публичната папка, защото URL адресът, макар и труден за отгатване, може да бъде достъпен от външни лица. Използвайте Публичната папка само за файлове, които имате намерение да представите публично.