Помощ

Помощ за pCloud Business (57)
32. Как мога да редактирам информацията за потребителя?
За да редактирате информацията за потребителя, отворете раздел Потребители във вашия бизнес акаунт и натиснете върху името на потребителя. Ще се отвори прозорец Управление на потребители, който съдържа няколко подраздела. В подраздел Потребител вие имате пълна информация: име, е-mail, позиция, дата на регистрация и дата на последна активност. В горната дясна част на прозореца има шест възможни опции: Редактирай потребител, Добави потребител в екип, Покажи отчети, Поднови парола, Преглед като и Деактивирай. Имайте предвид, че за да редактирате информацията за потребителя е необходимо да имате съответните права за това.
Ако изберете Добави потребител в екипи можете да изберете екипи, в които да бъде добавен потребителят. След като направите това, тези екипи ще бъдат добавени в подраздел Екипи под потребителската информация. Имайте предвид, че само собственици на бизнес акаунти и потребители, които имат права за Управление на екип, могат да добавят потребители в екипи.
В подраздел Настойки за споделяне на потребител вие можете да зададете правата, които потребителят получава за споделяне и получаване на споделяния. Всеки потребител получава автоматично настройките, зададени от Настройки за споделяне на акаунта в бизнес акаунта, но вие можете отделно да зададете настройки за всеки потребител във вашия акаунт. Имайте предвид, че за да редактирате настройките за споделяне на потребителя е необходимо да имате съответните права за това.
В подраздел Администраторски настройки можете да зададете различни права за управление на потребителя. Имайте предвид, че за да редактирате потребителските администраторски настройки е необходимо да имате необходимите права за това.