Помощ

Помощ за pCloud Business (57)
14. Как други хора могат да споделят файлове и папки с мен и моите екипи?
За да могат други потребители да споделят файлове и папки с вас и вашия екип е необходимо да промените една от настройките за споделяне на акаунта. Отворете раздел Акаунт във вашия бизнес акаунт. В подраздел Настройки за споделяне на акаунта включете настройката Приемане на външно споделяне, като натиснете ON. Тази настройка позволява на потребителите да приемат споделяния от други pCloud потребители, които не са членове на бизнес акаунта. Запомнете, че това е обща настройка, която е валидна за всички потребители във вашия бизнес акаунт. В индивидуалните настройки за всеки потребител, обаче, вие можете допълнително да ги променяте. Имайте предвид, че само собственици на бизнес акаунти и потребители, които имат права за Управление на акаунт, могат да променят настройките за споделяне на акаунта.