Помощ

Помощ за pCloud Business (57)
15. Как аз и моят екип можем да споделяме файлове и папки с потребители извън нашия бизнес екип?
За да споделяте файлове и папки с потребители извън вашия бизнес екип е необходимо да промените една от настройките за споделяне на акаунта. Отворете раздел Акаунт, секция Акаунт във вашия бизнес акаунт. В подраздел Настройки за споделяне на акаунта включете настройката Споделяне извън компанията, като натиснете ON. Тази настройка позволява на потребителите да канят в папки или да споделят линк за сваляне с хора, които не са членове на този бизнес акаунт. Запомнете, че това е обща настройка, която е валидна за всички потребители във вашия бизнес акаунт. В индивидуалните настройки за всеки потребител, обаче, вие можете допълнително да ги променяте. Имайте предвид, че само собственици на бизнес акаунти и потребители, които имат права за Управление на акаунт, могат да променят настройките за споделяне на акаунта.