Помощ

Помощ за pCloud Business (57)
22. Как мога да видя списъка с потребители в моя бизнес акаунт?
Потребителите във вашия бизнес акаунт се намират в раздел Потребители, както и техните e-mail адреси и имената на екипите, от които те са част. В този раздел също така можете да видите потребителския статус, последна активност или друга информация. За детайли относно действията, които сте изпълнили във връзка с управлението на потребители, вижте въпрос: Какви права дава настройката Управление на потребители?