Помощ

Помощ за pCloud Business (57)
16. Как мога да променя нивото на сътрудничество в рамките на компанията?
Можете да зададете отделно ниво на сътрудничество в рамките на компанията от подраздел Настройки за споделяния на акаунт, който се намира в раздел Акаунт. В полето Споделяне в компанията можете да изберете между три нива на сътрудничество - с всички, с членове на екипа и с никого. Запомнете, че това е обща настройка, която е валидна за всички потребители във вашия бизнес акаунт. В индивидуалните настройки за всеки потребител, обаче, вие можете допълнително да ги променяте. Имайте предвид, че само собственици на бизнес акаунти и потребители, които имат права за Управление на акаунт, могат да променят настройките за споделяне на акаунта.