Помощ

Помощен център за iOS (44)
29. Как мога да споделям файлове чрез AirDrop?
Намерете файл във вашия акаунт, докоснете и задръжте, след което изберете опцията Сподели от менюто, което ще се появи. Изберете раздел AirDrop и споделете вашия файл с друго устройство с активирана AirDrop функционалност. Имайте предвид, че двете устройства трябва да бъдат свързани към една и съща Wi-Fi мрежа, за да се осъществи връзката.