Помощ

Помощен център за iOS (44)
17. Какво е Автоматично качване?
Автоматично качване е функция, чрез която всичките ви снимки и видеа от мобилното устройство автоматично се копират в pCloud.
За да активирате Автоматично качване:
  • Отворете главното меню на pCloud
  • Изберете Настройки и намерете опцията Автоматично качване
  • Активирайте Автоматичното качване