Помощ

Помощен център за iOS (44)
28. Как мога да принтирам файловете си от облака с AirPrint?
Намерете файл в обикновен текстов формат, .pdf, .html или изображение във вашия pCloud, докоснете и задръжте, след което изберете опцията Сподели от менюто, което ще се появи. Изберете Пeчат и вашият файл ще бъде изпратен до принтера. Вижте страницата за поддръжка на AirPrint, за да видите списъка с поддържани принтери.