Помощ

Помощен център за iOS (44)
13. Мога ли да съхранявам файлове от споделени с мен папки в моя pCloud акаунт?
Разбира се, че можете. Отворете главното меню на pCloud:
  • Натиснете Споделени папки
  • Изберете секция Споделени с мен
  • Отворете папката, в която се намира файлът, който искате да запазите
  • Натиснете бутона Избери в долния десен ъгъл
  • Изберете файла, който искате да запазите
  • Натиснете Копирай
  • Изберете папка, в която искате да съхраните файла
  • Натиснете бутона Копирай тук в горния край