Помощ

Помощен център за iOS (44)
14. Какво включва разделът Моите линкове?
Вие разполагате с всички споделени файлове и папки в раздела "Моите линкове", който се намира в главното меню на pCloud. Този раздел е създаден за по-лесно последващо споделяне на едни и същи файлове или папки с различни хора.
Има два подраздела:
  • Раздел Сваляне - мястото, където се съхраняват всички ваши линкове за сваляне. Линкът за сваляне е уникален линк, който можете да генерирате и да изпратите до други хора, за да могат те да свалят вашите файлове.
  • Раздел Качване - мястото, където се съхраняват всички ваши линкове за качване. Линкът за качване е най-новият и лесен начин да получавате файлове или папки онлайн от вашите приятели. Просто споделете папка като линк за качване и я изпратете на приятели. Така те ще могат лесно да споделят и качват техните файлове в тази папка.