Помощ

Помощен център за iOS (44)
25. Как мога да сменя езика в моя pCloud акаунт?
pCloud 1.20.0 автоматично се сихнронизира с езика на телефона ви. Единственият начин да го промените е да смените системния език на вашия iPhone.

С по-стари версии на приложението може да смените езика по следния начин:
  • Изберете раздел Настройки
  • Натиснете Eзик
  • Изберете желания език и потвърдете