Помощ

Помощен център за iOS (44)
10. Как мога да преименувам файл или папка?
Натиснете бутона Избери в долния десен ъгъл
  • Маркирайте файловете/папките, които искате да преименувате
  • Натиснете бутона Преименувай от дясната страна на файла/папката
  • Въведете новото име
  • Натиснете бутона Преименувай