Помощ

Помощен център за iOS (44)
20. Къде мога да видя колко e използваното пространство в моя pCloud акаунт?
Отворете главното меню на pCloud и влезте в менюто Настройки. Най-горе в списъка ще намерите информация относно използваното пространство във вашия акаунт.