Компанията

Сертифициране

Понастоящем, сертифицирането в IT бизнеса е задължително доказателство за качество. Именно затова преминахме необходимите процедури за доказване на качеството на нашите Системи за управление на качеството и Системи за управление на данните.

ISO 9001:2015 - Система за управление на качеството (СУК) - Научи повече
ISO 9001 е сертификат, който установява критерии за системата за управление на качеството в рамките на компанията и е базиран на няколко основни принципа за управление на качеството. Наличието на този сертификат помага на дружеството да гарантира, че клиентите получават висококачествени продукти услуги през цялото време, което повишава удовлетвореността на потребителите. Нашите системи за управление на качеството са утвърдени от независим сертифициращ орган - трета страна, чиято цел е предоставяне на солидна базова рамка за управление на нашия бизнес.
Системата за управление на качеството обхваща ключови области в рамките на компанията, включващи процесите за разработка на продукта и самите единици, които създават продукта, а именно Управление на продукти, Управление на проекти, Разработка и Осигуряване на качеството; отдели, които ръководят компанията, като Управление на компанията, Човешки ресурси, отдел "Здравословни и безопасни условия на труд" и отдел "Корпоративен контрол и надзор"; както и ориентирани към клиента отдели, като Продажби, Маркетинг, Предоставяне на услуги и Поддръжка. Чрез управление на тези области посредством обвързваща рамка като ISO 9001, ние имаме възможността да управляваме и контролираме ефективността на нашата работа, създавайки проактивен постоянен набор от процеси, които осигуряват възможността нашите висококачествени услуги да бъдат предоставяни постоянно и бързо.

Системата за управление на качеството в pCloud е с централно управление в Швейцария от компанията-майка.

Обхват:
Процеси за разработка на продукти, включително: Управление на продукти, Управление на проекти, Разработка, Осигуряване на качеството, Продажби, Маркетинг, Предоставяне на услуги и Поддръжка, Управление на компанията, Човешки ресурси, Здравословни и безопасни условия на труд и Корпоративен контрол и надзор.

Приложенията, системите и процесите в обхвата на сертификата, покривани от Системата за управление на качеството в pCloud, са:

  • Софтуерният клиент на pCloud (Десктоп / Лаптоп достъп)
  • Уеб приложението на pCloud (Десктоп, Мобилни устройства и достъп до браузър от смарт устройства)
  • Мобилното приложение на pCloud (Достъп от мобилни устройства)
  • Приложният програмен интерфейс (API) на pCloud

ISO 27001:2013 - Системи за управление на сигурността на информацията (СУСИ) - Научи повече
ISO 27001:2013 е най-актуалният и водещ световен сертификат за управление на сигурността на информацията. Нещо повече, той взема под внимание бързо променящата се среда на информационната сигурност и информационните технологии. За да се справи с всякакви възможни проблеми, свързани с информационната сигурност и предотвратяването на кибер престъпления, всеки един доставчик на софтуер трябва да прилага най-високия клас сертификация, а именно ISO 27001. Основната цел на сертификата ISO 27001 е да подпомогне утвърждаването и поддържането на ефективна система за управление на информационната сигурност, чийто подход е насочен към непрекъснато усъвършенстване и се стреми да гарантира растежа и развитието на компанията заедно с бързо променящия се свят на бизнеса и използваните технологии.

Системата за управление на сигурността на информацията в pCloud е с централно управление в Швейцария от компанията-майка.

Обхват:
Мониторинг, управление и сигурност на вътрешната база данни на компанията и данните на потребителите. Предоставяне, разработка, внедряване и експлоатация на хостинг услуги и облачни услуги, осигурявани от дъщерното дружество ("pCloud Ltd.") на компанията със следния адрес: ул. 8-ми декември №13, София, България.

Приложенията, системите и процесите в обхвата на сертификата, покривани от Системата за управление на сигурността на информацията в pCloud, са:

  • Софтуерният клиент на pCloud (Десктоп / Лаптоп достъп)
  • Уеб приложението на pCloud (Десктоп, Мобилни устройства и достъп до браузър от смарт устройства)
  • Мобилното приложение на pCloud (Достъп от мобилни устройства)
  • Приложният програмен интерфейс (API) на pCloud

Дата центрове
pCloud съхранява потребителските данни чрез водещ ISO сертифициран дата център чрез колокация. При използване на услугата, потребителските данни се прехвърлят към нашите сървъри чрез TLS/SSL протоколи, като данните се копират на най-малко три сървъра, които се намират в строго защитени ISO сертифицирани дата центрове в САЩ (Далас, Тексас) или в Европа (Люксембург) - според региона на акаунта. Нашият колокиран доставчик на услуги е сертифициран по SSAE 16 SOC 2, тип II стандарт. Това гарантира най-високо ниво на сигурност на потребителските данни.

Нашите дата центрове са избрани след интензивни процеси за оценка на риска, които са доказали качеството и надеждността на нашия доставчик на услуги. Това включва избиране на най-високото ниво на физическа и техническа сигурност с цел гарантиране на пълно съответствие на сигурността на данните.