Help

Drive-helpcentrum (53)
26. Hoe kan ik het toegangsniveau wijzigen voor een map die ik met een andere pCloud-gebruiker heb gedeeld?
  • Open het menu Voorkeuren en ga naar Shares > Mijn shares
  • Zoek de betreffende map en klik op Beheren
  • Er verschijnt een lijst met alle mensen die toegang hebben.
  • Werk het toegangsniveau voor een bepaalde gebruiker bij. De wijziging wordt onmiddellijk toegepast
  • Houd er rekening mee dat het toegangsniveau dat u selecteert, van toepassing is op alle submappen en bestanden in de gedeelde map.