Помощ

pCloud Pass (33)
4. Какво осигурява сигурността на pCloud Pass?

Фокус върху поверителността

pCloud Pass е създаден, за да бъде поверителен и сигурен. Благодарение подхода ни за поверителност с нулево познание (zero-knowledge privacy), данните, които запазваш, се криптират на устройството ти и само ти можеш да ги декриптираш с главната парола. Ние нямаме достъп до информацията, които запазваш и не я използваме, споделяме или продаваме на никого.

Непробиваемо криптиране

pCloud Pass използва криптиране от страната на клиента (client-side), за да гарантира, че данните ти са защитени от всякакви атаки. Това означава, че всичко, което запазваш, се криптира на твоето устройство преди да бъде качено на сървърите на pCloud. Услугата използва AES и елиптични криви (по-точно secp256r1) за криптиране. Главната парола е защитена с 256-AES криптиране. Използва се заедно с  PBKDF2 (Password-Based Key Derivation Function 2) за генериране на ключ, който се криптира с AES ECB (16-битов). Всички елементи, които запазвате в pCloud Pass, са защитени с помощта на AES CTR криптиране и HMACSHA256 ключов хеш алгоритъм.