Yardım

Genel Yardım Merkezi (83)
28. Bir klasörü günde kaç defa paylaşabilirim?
Bedava ve Premium planı aboneleri klasörleri günde 150 defaya kadar paylaşabilirler. Bu sınırlama Business planı kullanan üyeleri kapsamıyor. Onlar günde sınırsız sayıda klasör paylaşabilirler.