Помощ

Помощ за pCloud Drive (53)
39. Къде мога да видя Условията за ползване на pCloud, Декларацията за поверителност и Декларацията за интелектуална собственост?
Всички гореспоменати документи могат да бъдат прочетени като отворите раздела About в pCloud Drive.