Помощ

Помощ за pCloud Drive (53)
15. Какво е ограничение на скоростта на сваляне и качване?
Използвайки настройката Upload and Download Speed Limit в раздел Settings, подраздел Speed, вие можете ръчно да зададете скоростта, с която pCloud приложението да качва вашите файлове в облака и съответно да ги сваля на компютъра. По подразбиране скоростта е Unlimited, т.е. тя зависи единствено от вашия интернет доставчик.