Помощ

Помощ за pCloud Drive (53)
7. Какво е мигновено синхронизиране?
Синхронизирането на файлове (или синхронизация) е процес на актуализиране на файловете на две или повече места чрез определяне посоката на синхронизиране, която в случая е двупосочна. С други думи, файловете се копират в две посоки - качване в уеб платформата и сваляне на компютъра.
pCloud Drive изпълнява синхронизация в реално време между pCloud уеб платформата и вашето устройство.