Помощ

Помощ за pCloud Drive (53)
23. Ще изгубя ли синхронизираните файлове/папки, ако се прекъсна връзката с акаунта си или изляза от него?

Не, Вие няма да загубите абсолютно никакви файлове, ако прекъснете връзката с акаунта си или излезете от него.

Ако излезете от акаунта си, текущите настройки няма да бъдат нулирани. След като отново влезете в акаунта си, синхронизацията ще продължи.

Ако прекъснете връзката с акаунта, Вашите настройки ще бъдат нулирани. След като отново влезете в акаунта си, ще е нужно да добавите папките си за синхронизация.