Помощ

Помощен център за Windows Mobile (16)
7. Как мога да преименувам файл или папка?
  • Натиснете и задръжте файла или папката, която искате да преименувате.
  • Изберете Преименувай от появилото се падащо меню.
  • Добавете ново име и потвърдете.