Помощ

Помощен център за Windows Mobile (16)
6. Как мога да преместя дайл или папка?
  • Натиснете и задръжте файла или папката, която искате да преместите.
  • Изберете Премести от появилото се падащо меню.
  • Определете мястото, където искате да преместите файла или папката.
  • Потвърдете и сте готови.