Помощ

Помощен център за Windows Mobile (16)
8. Как мога да изтрия файл или папка?
  • Натиснете и задръжте файла или папката, която искате да изтриете.
  • Изберете Изтрий от появилото се падащо меню.
  • Потвърдете и сте готови.