Помощ

Помощен център за Android (37)
9. Как мога да преименувам файл или папка?
  • Отворете менюто с допълнителни опции (трите вертикални точки) до всеки файл/папка
  • Изберете опцията Преименувай
  • Въведете новото име
  • Потвърдете, като натиснете ОК бутона