Помощ

Помощен център за Android (37)
4. Мога ли да споделя файлове с хора, които нямат pCloud акаунт?
Разбира се, че можете.
Ако искате да споделите файл:
  • Маркирайте файла и отворете менюто с допълнителни опции (трите вертикални точки)
  • Изберете опцията Сподели линк за сваляне
  • Приложението автоматично генерира линк за сваляне
  • Изберете начин за споделяне на файла: чрез имейл, съобщение, Twitter, Facebook и т.н. (в зависимост от приложенията, налични на вашето устройство)
Ако искате да споделите папка:
  • Маркирайте папката и отворете менюто с допълнителни опции (трите вертикални точки до папката)
  • Изберете опцията Сподели линк за сваляне
  • Приложението автоматично генерира линк за сваляне
  • Изберете начин за споделяне на папката: чрез имейл, съобщение, Twitter, Facebook и т.н. (в зависимост от приложенията, налични на вашето устройство) 
  • Следвайте стъпките