Yardım

Web Yardım Merkezi (34)
29. Yedeklemeler ne sıklıkta gerçekleştirilecek?
Yedeklemeler, ilk yedeklemenizin tarihinden itibaren her 14 günde bir gerçekleştirilir.