Yardım

Şirket Yardım Merkezi (57)
36. Ekip Yönetimi ayarları nasıl izinler veriyor?
Yönetici Ayarları listesinde Ekip Yönetimi ayarları AÇIK olduğunda, size aşağıdaki izinleri verir:
  • ekipler oluşturabilmek;
  • ekipleri etkisizleştirmek/etkinleştirmek;
  • ekibe kişiler ekleyebilmek/kaldırabilmek;
  • ekip davetiyelerini iptal edebilmek;
  • ekip lideri olarak üyeler seçebilmek/kaldırabilmek;
  • ekip lideri tarafından davet edilen üyeleri onaylayabilmek;
  • ekiplerin özelliklerini ve ayarlarını düzenleyebilmek ve değiştirebilmek;