Yardım

Şirket Yardım Merkezi (57)
39. Fatura Yönetimi ayarları nasıl izinler veriyor?
Yönetici Ayarları listesinde Fatura Yönetimi ayarları AÇIK olduğunda, size aşağıdaki izinleri verir:
  • fatura verilerini değiştirebilmekr
Böyle bir üye Şirket hesabın abonelik planını ve üye kotasını değiştiremez.