Yardım

Şirket Yardım Merkezi (57)
45. Dış paylaşım nasıl çalışıyor?
Dış paylaşımlar sadece belirli bir üyeye gönderilebilirler (ekiplere değil). Eğer bu belirli üye bir paylaşımı kabul etme iznine sahipse, paylaşım kabul edilmiştir. Eğer bu üye bir paylaşımı kabul etme iznine sahip değilse, üye gelen paylaşım hakkında bir e-posta aldığında, hesap sahibinden veya Hesap Yönetimi izinlerine sahip bir üyeden gereken izinleri istemek zorundadır. Dış paylaşımlar durdurulabilirler. Bir dış paylaşımı görmek için, bir kişi onu kabul etmelidir. Dış paylaşımlar tekrar paylaşılamaz veya yönetilemez.