Help

Algemeen Helpcentrum (83)
55. De pCloud Save-extensie verandert van kleur. Wat betekent dat?
U kunt eenvoudig de voortgang van uw uploads volgen door de kleur van uw pCloud Save-extensiepictogram te controleren:
  • Grijs - Uw extensie is inactief. Controleer in dat geval of u bent ingelogd op uw pCloud-account of dat er een probleem is met uw internetverbinding.
  • Groen - Uw webinhoud wordt geüpload.
  • Blauw - Uw extensie is actief en al uw uploads zijn voltooid.
  • Rood - U heeft uw verkeers-/quotumlimiet bereikt of er is een fout opgetreden die uw upload heeft onderbroken.