شرکت

دربارۀ ما

شرکت pCloud AG در سوئیس ثبت‌شده و مستقر ‌است. ما تیم جوان و آینده‌نگری هستیم که تلاش می‌کنیم تا بر روی بازار درحال توسعه فنّاوری اطلاعات اثرگذار باشیم.

در pCloud ما تلاش داریم تا به دنیا خدمات و راهکارهای جامع و آسان ذخیره‌سازی ابری برای اشخاص و شرکت‌ها را عرضه کنیم. روش ما متشکل از نگاه فنی با در نظر گرفتن نیازها و توقعات کاربران است. سایر فراهم‌سازان خدمات ذخیره سازی ابری یا راهکارهای بسیار فنی و غیر کاربرپسند ارائه می‌کنند یا راهکارهای آنان به اندازه کافی برای کاربران جامع نمی‌باشند و همۀ توقعات از یک ذخیره‌سازی ابری را برآورده نمی‌کنند.

به‌همین خاطر pCloud در سال ۲۰۱۳ تاسیس شد تا با تکیه بر مهارت و تخصص خود در زمینه فنّاوری اطلاعات و همچنین خلاقیت تیم فعال و درحال توسعه ما به ایجاد یک راهکار مناسب برای پاسخگویی به نیازهای ذخیره‌سازی اشخاص و شرکت‌ها دست یابد.

امروز pCloud با بیش از ۶ میلیون کاربر به سرعت و با قدرت درحال رشد است.

اعلانات
هرگز یک تخفیف یا روزآمدی را از دست ندهید! برای دریافت آن‌ها مشترک شوید!
مشترک شوید