Максимална сигурност с pCloud

Гарантирайте най-висока степен на защита и автоматичнa архивация
на изходни данни от Microinvest Архиватор Pro.

Елиминирайте риска
от загуба на информация

С pCloud имате възможност да съхранявате вашите архиви в професионален дейта център и ограничите достъпа до ценните архиви до определени хора. Автоматично създадените архивни файлове от Microinvest Архиватор Pro могат да се споделят лесно, при максимална защита.

Защитете се
от криптовируси

С функцията на pCloud за лесно и бързо възстановяване на предишни версии на файлове, Вие ограничавате риска от загуба на информация при атака от криптовирус, като файлът може да бъде напълно възстановен, като се стартира предходна, не заразена негова версия. Криптовирусите не могат да съществуват и да се разпространяват в нашата облачна среда. В случай на компрометирани данни, ще можете да заредите предишна версия на Вашия архив само с няколко клика.

Без загуба
поради непредпазливост

Когато ползвате pCloud, Вие не се притеснявате от загуба на външен твърд диск, USB флаш памет или карти памет с важна за Вас информация. Отпада нуждата от поддръжка на скъпоструващ фирмен сървър, който може да се повреди при неправилно обслужване. Избягвате опасността от умишлени повреди от трети лица и се предпазвате от природни бедствия като наводнения или пожари.

Открийте пълния потенциал на pCloud Business

Активирай сега

Често задавани въпроси

Какво представлява понятието "облак/cloud" и къде се запазват файловете?
Днес облакът се счита за най-сигурното място за съхранение на фирмена информация. Oблакът на pCloud e съвкупност от високотехнологични сървъри, разположени в професионално изградени за това сгради и специализирани помещения. Центърът за запазване на данни е сертифициран по SSAE 16 и SOC 1 Тype II за сигурност на информацията, a pCloud като софтуер позволява лесния и бърз достъп до информацията по всяко време и всяко устройство.
Как pCloud гарантира сигурността на моите данни?
Компанията pCloud e сертифицирана по ISO 27001 за най-висока степен на информационна сигурност. pCloud използва защитен протокол за пренос на дигитална информация SSL и предпазва данните Ви да бъдат достъпени от трети, неоторизирани лица. Всеки файл се раздробява на 14 криптирани части с цел допълнителна сигурност.
Какво да направя в случай на заразяване с криптовирус?
Услугата pCloud е разработена по начин, който ограничава развитието на криптовируси и не им позволява да навредят на други документи. Информацията от засегнатия файл може да бъде напълно възстановена, като се стартира предходна не заразена негова версия.