Помощ

Помощен център за web (34)
15. Как мога да преименувам файлове или папки?
  • Маркирайте файла/папката и изберете опцията Преименувай от менюто с допълнителни опции (трите точки, които ще се появяват при маркиране).
  • Въведете ново име и потвърдете промяната, като натиснете бутона Преименувай