Помощ

Помощен център за web (34)
4. Как мога да свалям файлове?

При маркиране на файл или папка се появява меню с допълнителни опции. Когато отворите менюто, изберете опцията Свали, за да запазите локално копие. Ако свалите папка, тя ще бъде запазена като .zip файл.