Помощ

Помощ за pCloud Encryption (26)
20. Защо не мога да криптирам папки, които са вече в моето pCloud пространство?
Политиката на pCloud е да не знаем нищо за вашите криптирани данни. Тъй като предоставяме функционалността client-side encryption (криптиране "от страната на клиента"), нито ние, нито нашите сървъри притежават информация относно вашите криптирани файлове. При това положение, ние няма как да ви позволим да криптирате данни, които вече са на нашите сървъри.