Помощ

Помощ за pCloud Encryption (26)
6. Колко сигурна е функционалността pCloud Encryption?
pCloud Encryption предоставя най-високото ниво на файлова защита, налично на пазара. Client-side encryption (криптиране "от страната на клиента") представлява защита от най-висок клас за вашите данни, тъй като само вие, потребителят, притежавате ключ за декриптирането и криптирането на файлове. pCloud, като доставчик на услугата, не може да декриптира никакви хоствани данни, и в следствие на това има нулево ниво на информираност относно вашите файлове. Дори, ако дадена служба изиска достъп до вашите данни в облака, ние няма начин да им предоставим такъв, защото данните ви не са достъпни за нас. Това означава, че pCloud Encryption осигурява най-високата налична защита за нашите потребители.