Помощ

Помощен център за Афилиейт (17)
3. Кога ще ми бъде заплатено?

Комисионните се изплащат на месечна база, не по-рано от 45 дена след успешна препоръка.

Комисионните се изплащат на всяко 16-то число на месеца.