Помощ

Помощен център за Афилиейт (17)
4. Какъв е минималният праг на възнаграждение?
За да сме сигурни, че винаги получаваш комисионната си, прагът на изплащане започва от $10.