Помощ

Помощен център за Афилиейт (17)
12. Каква е минималната сума за изплащане?
Най-малката сума, която можете да изтеглите, е $10 - сложили сме прага ниско, за да сме сигурни, че винаги ще получите парите си.